Helyi rendeletek 2018.


Helyi rendeletek 2017.

Helyi rendeletek 2016.

Helyi rendeletek 2015

Helyi rendeletek 2014.

 

 • 1/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben)
 • 3/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 5/2015. (II.27.) önk. rendelet)
 • 4/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról
 • 5/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelet a 2013. évi pénzmaradvány összegének megállapítására, a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 6/2014. (VI.11.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 5/2015. (II.27.) önk. rendelet)
 • 7/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 8/2014. (X.30.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 1/2015. (I.28.) ÖNK. RENDELET)
 • 9/2014. (XI.11.) önkormányzati rendelet a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 1/2015. (I.28.) ÖNK. RENDELET)
 • 10/2014. (XI.12.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa juttatásról (HATÁLYÁT VESZTETTE 2015. MÁRCIUS 15. NAPJÁN)
 • 11/2014. (XII.11.) önkormányzati rendelet a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 12/2014. (XII.29.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 5/2015. (II.27.) önk. rendelet)

Helyi rendeletek 2013

 • 1/2013.(I.14.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifajuttatásról szóló 11/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (XII.1.) önkormányati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 1/2015. (I.28.) önk. rendelet)
 • 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • 4.melléklet a 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
 • 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2015. (II.27.) önk. rendelet)
 • 5/2013.(II.20.) rendelet Kántorjánosi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása módosításáról
 • 6/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről
 • 7/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról, a környezet megóvásáról a vízhasználat rendjéről szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjára vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 8/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
 • 9/2013. (V.10.) önkormányzata rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtására
 • 10/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzmaradvány összegének megállapítására, a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 11/2013. (V.10.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 • 12/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 13/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról 
 • 14/2015. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 • 15/2013. (XI.7.) önkormányzata rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 4/2016. (IV.28.) önk. RENDELET)
 • 16/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 8/2016. (XI.18.) önk. RENDELET)
 • 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II.22.) önkormányzatai rendelet módosítására
 • 18/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2008. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 19/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2015. (II.27.) önk. rendelet)
 • 20/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi helyi szabályairól
 • 21/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2008. (VI.30.) önkormányzata rendelet módosításáról

Helyi rendeletek 2012

 • 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
 • 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
 • 3/2012. (
 • 4/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (III.11.) számú rendelet módosításáról
 • 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 13/2016. (XI.30.) önk. RENDELET)
 • 6/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetés végrehajtására
 • 7/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet a 2011. évi pénzmaradvány összegének megállapítására, a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 8/2012. (VII.4.) rendelet a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 9/2012. (IX.7.) rendelet a Kántorjánosi Község Önkormányat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 • 10/2012. (XI.6.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE)
 • 11/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifajuttatásról
 • 12/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartása, a környezet megóvása, a vízhasználat rendjéről szóló 6/2011. (IV.01.) rendelet módosításáról
 • 13/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE)

Helyi rendeletek 2011

 • 2011-09-13 11/2011.(IX.01) kötlségvetés módosítására
 • 2011-09-13 10/2011. (VIII.05.) Szociális földprogramról
 • 2011-09-13 9/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartására, a környezet megóvására a vízhasználat rendjéről szóló rende
 • 2011-09-13 8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet a 2010.évi pénzmaradvány meghatározására
 • 2011-09-13 7/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet a 2010.évi költségvetés végrehajtására
 • 2011-09-13 5/2011.(III.11.) 2011.évi költségvetési rendelet
 • 4/2011. (II.28.) önk. rendelet a lakossági és közületi ivóvíz díj összegének megállapításáról 
 • 2011-09-13 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet a helyi adókról
 • 2011-09-13 3/2011.(II.16.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott ellátásokról
 • 2011-09-13 2010.évi költségvetés módosítása
 • 2011-09-13 az önkormányzati intézményekben alkalmazott nyersanyag norma összegének meghatározására.
 • 2011-09-13 Hivatali helyíségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötésnél történő közreműködés
 • 2011-09-13 9/2010.(VIII.09) a 2010.évi költségvetés módosítására
 • 2011-09-13 14/2001. /X.19./ A képviselő testület hivatala
 • 2011-09-13 2/2000. /II.19./ Az egyes kitüntető díjak
 • 2011-09-13 4/1992. /IV.27./ Helyi népszavazás
 • 2011-09-13 15/2001. /X.19./ A vagyonnyilatkozat
 • 2011-09-13 16/2001. /XI.19./ Bizottsági tagok tiszteletdíja
 • 2011-09-13 19/2004. /2005.I.3./ Gyermekvédelmi ellátások
 • 2011-09-13 9/2004. /IV.5./ Református templomról
 • 2011-09-13 6/2004. /II.20./ Házi gondozás
 • 2011-09-13 4/2004. /II.6./ A közterület használati díja
 • 2011-12-14 Melléklet a vagyonrendelethez
 • 2011-12-29 16/2011(XII.29) önkormányzati rendelet
 • 2011-12-29 17/2011(XII.29) önkormányzati rendelet

Helyi rendeletek 2009.

9/2009. (VII.15.) rendelet a helyi építési szabályzatának változásáról és a szabályozási tervének elfogadásáról

- Kántorjánosi rendezési terv módosítása 

- Szerkezeti tervlap

- Szabályozási tervlap

Helyi rendeletek 2006.

Kántorjánosi Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról szóló 13/2006. (VIII.01.) önkormányzati rendelet

- Kántorjánosi Külterület szabályozási terv

- Kántorjánosi Belterület szabályozási terv 

- Helyi Építési Szabályzat 

- Településszerkezeti terv 

- Településszerkezeti terv leírás