Településrendezési eszközök

2017.

 

(Elfogadva 101/2017. (XII.28.) önkormányzati határozattal)


 

(Elfogadva 19/2017. (XII.28.) önkormányzati rendelettel. Hatályos: 2018. január 01. napjától)


 

(Elfogadva: 100/2017. (XII.28.) önkormányzati határozattal


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 43/B. § (3) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, kérjük használja az alábbi értékelő felületet.

 


 

2006. 

KÁNTORJÁNOSI RENDEZÉSI TERV

- SZABÁLYOZÁSI TERV BELTERÜLET

- SZABÁLYOZÁSI TERV KÜLTERÜLET

 

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV LEÍRÁSA