BIZTOS KEZDET GYEREKHÁZ LÉTESÍTÉSE KÁNTORJÁNOSIBAN

Kántorjánosi Község Önkormányzata az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Biztos Kezdet Gyerekházak tárgyú felhívásban foglaltakra benyújtott támogatási kérelme alapján 39.990.570 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A Gyerekház indításának előkészítői munkálatai 2018.05.01. napjával megkezdődtek. A Gyerekház az Arany János utca 17. szám alatti önkormányzati ingatlanban fogja megkezdeni működését várhatóan idén november 01-jén. 
A Gyerekház célja olyan gyerek és családbarát szolgáltatási környezet kialakítása, amely a szülők partneri bevonása és aktív részvétele mellett koragyermekkorban egyenlő esélyt biztosít a vele született képességek kibontakoztatásához, a minél korábbi - lehetőleg három éves kortól - óvodai részvételhez és a sikeres iskolakezdéshez.