Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 2015.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 7. a) alpontjában biztosított Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás jogcímre beadott támogatási igényünk a Miniszteri döntés értelmében 941.000 Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemes. A pályázati kiírás szerint vállalandó önerővel, összesen bruttó 1.255.000 Ft-ból újíthatjuk fel a Művelődési Ház kistermét. A tervek szerint a nyílászárók cseréit, valamint a helyiség festését valósítjuk meg a rendelkezésre álló összegből. A kivitelezési munkálatok várhatóan még 2015-ben befejeződhetnek.