Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó 2016.09.15.

N A P I R E N D I  JAVASLAT

 

1)     Előterjesztésa nyírbátori 0239/1. hrsz. alatti ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrész elbirtoklás jogcímén történő megszerzéséről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

2)     Előterjesztés a 2016. évre kiírt szociális célú tűzifa vásárlására irányuló pályázat benyújtásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

3)     Előterjesztés a Kántorjánosi Csicsergő Óvoda 2015/2016. nevelési évre vonatkozó beszámolójáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

4)     Előterjesztés Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi pályázati fordulójához történő csatlakozásról 

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

5)     Előterjesztés Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény 2015. évre vonatkozó szakmai működéséről szóló beszámolójának módosításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

6)     Előterjesztés a Mérföldkő Egyenlő Esélyekért Egyesület kérelméről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

7)     Előterjesztés az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségekről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

8)     Előterjesztés a víziközmű rendszerekre vonatkozó 2017-2031-ig terjedő időszakra készített Gördülő Fejlesztési Terv elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

9)     Előterjesztés a kántorjánosi, 617. hrsz-ú (természetben Ady Endre u. 13.) alatt található ingatlan megvásárlásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester