Szociális célú tüzelőanyag vásárlását célzó támogatás

  1. Szociális célú tüzelőanyag vásárlását célzó támogatásban részesült Önkormányzatunk az idén is

 

Önkormányzatunk a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. C. törvény 1. melléklete IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 13. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcímen 8.210.550 Ft támogatást nyert.

A támogatás összegét 431 erdei köbméter keménylombos tűzifa vásárlására fordíthatja Önkormányzatunk.

Önkormányzatunk a beszerzésre kerülő tűzifát a szociális rászorultság alapján, valamint a 2015. évi igénylés részletes feltételeit szabályozó rendeletben foglaltak szerint fogja a lakosság részére kiosztani.