Mérföldkő Egyesület

 Rostás Gusztáv

           Mérföldkő Egyenlő Esélyekért Egyesület elnöke  

 

Az egyesület 2012-ben alakult.Az egyesület tevékenysége:

 - A cigányok kultúrájának,művészetének és hagyományainak előremozdítása és népszerűsítése Magyarországon és külföldön

 - A cigányok oktatásának, kultúrájának és egészségügyi helyzetének fejlesztése.Felnőttoktatás,képzés szervezés, humánkutatás,fejlesztés

 - A romák kultúrális emancipációja, harc az analfabétizmus 

ellen

 - Információ terjesztés az emberi jogokkal kapcsolatban, segítségnyújtás az általános és szakmai oktatás területén

 - A cigány nyelv népszerűsítése és bevezetése a közéletbe,valamint a kutatási munkák segítése és megvalósítása a nyelvészet, néprajz, szociológia és más tudományok területén 

 - Közvetlen segítsaégnyújtás, szervezeti, tanács és 

anyagi eszközök formájában vagy humanitárius adományok formájában cigányok igény szerint.Harc a rasszizmus és a  cigányellenesség minden formája ellen     

 - Közoktatási és közművelődési tevékenység folytatása

 - Vidékfejlesztési programokban történő tevékeny részvétel.Környezetvé

delemmel kapcsolatos tevékenység                                                            

 - Szociális tevékenység, családsegítés, időskoruak gondozása, szociális

szolgáltatások nyújtása, szervezése

 - Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegenlőségének elősegítése

 - Gyermek -és ifjúságvédelem, gyermek-és ifjúság érdekképviselet

 - Rendezvények szervezése, lebonyolítása

 - Rehabilitációs foglalkoztatás      

  Az egyesület lendületet és irányt ad a helyi közösség számára, a társadalmi felemelkedésre,a helyi értékek megőrzésére és ezeken keresztül feltárja a térségben rejlő lehetőségeket.

   A programok révén azt kívánjuk elérni,hogy kultúrájukhoz, a helyi hagyományokhoz kötődő nemzedék nőjön fel a településen, akik látnak maguk előtt célt, távlatot.

   Célunk,hogy a kompetencia és a képességfejlesztő foglalkozások során,olyan ismeretekre tegyenek szert a diákok, amivel megismerhetnek egy- egy szakmát , népi mesterséget, művészeti ágat, segíteni tudjuk őket a pályaválasztásban, javítani tudjuk elhelyezkedési esélyeiket.