Fotódokumentáció

„VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú projekt megvalósítása során, támogatási forrásból beszerzésre került egy Bohr Hamster 2500 vontatott földgyalu.

A projekt keretében a legoptimálisabb munkagépekkel felszerelt erőgépet tervezzük beszerezni, amely a legsokoldalúbban alkalmazható az önkormányzati utak viszonylatában. A földutak gondozásához, hókotráshoz, és sószóráshoz használható elemeket kombináltunk, így került beszerzésre a földgyalu.

A Bohr Hamster 2500 típusú vontatott földgyalu (vontatott munkagép) került beszerzésre a pályázat keretein belül, melyet az önkormányzat saját tulajdonú földútjainak karbantartására fog felhasználni. Önkormányzatunk jelenleg körülbelül 84 km hosszúságú szilárd burkolat nélküli külterületi útszakasszal rendelkezik. Az említett mezőgazdasági földutak állapota jelen állapot szerint nem megfelelő, a karbantartásukhoz szükséges eszközökkel jelenleg eddig nem rendelkeztünk, de jelen pályázat keretében beszerzett földgyalu hozzájárul ezen önkormányzati feladat elvégzéséhez.