PÁLYÁZAT Családgondozói munkakör betöltésére

Kántorjánosi Gyermekjóléti Szociális Intézmény

 

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kántorjánosi Gyermekjóléti Szociális Intézmény 

családgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 22.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. és annak végrehajtási rendeletében (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet) meghatározott családsegítéshez kapcsolódó feladatok ellátása. Családgondozás- problémával küzdő egyének és családok segítése- egyéni esetkezelés, krízis intervenció, közösségi szociális munka, ügyintézésben segítségnyújtás, családlátogatás, adminisztratív feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, Szociális felsőfokú végzettség (1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 3. számú melléklete szerint) ,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

 

§         Büntetlen előélet, magyar állampolgárság, cselekvőképesség.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 

§         Legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, megbízható, precíz, önálló munkavégzés,

 

Elvárt kompetenciák:

§         Kiváló szintű empátia, tolerancia, kapcsolatteremtő készség, problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         § szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. november 2. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kézi Gyuláné nyújt, a 06309263961 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kántorjánosi Gyermekjóléti Szociális Intézmény címére történő megküldésével (4335 Kántorjánosi, Arany János utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 139/2015 , valamint a munkakör megnevezését: családgondozó.

 

§         Személyesen: Kézi Gyuláné, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4335 Kántorjánosi, Arany János utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A megfelelőnek ítélt pályázat benyújtóját telefonon vagy levélben értesíti az intézményvezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. október 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§         www.kantorjanosi.hu - 2015. szeptember 21.