Meghívó 2016. április 28. napján tartandó rendkívüli ülésre

                                                                         M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2016. április 28-án (csütörtök) 10.00 órára  összehívom.

 

Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme.

                   4335 Kántorjánosi, Kossuth u 14.

 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT

 

1)     Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 15/2013. (XI.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

2)     Előterjesztés az Önkormányzat tulajdonában álló vadászterületek képviseleti jogáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

3)     Előterjesztés „Adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatása” című pályázati felhívás keretében belterületi útszakaszok felújítására vonatkozó beszerzés eredményéről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

4)     Előterjesztés Kántorjánosi „Móra Ferenc” Művelődési Ház energetikai korszerűsítéséről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

5)     Beszámoló Kántorjánosi Község Önkormányzatának 2014. évre vonatkozó belső ellenőrzési tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

6)     Egyebek

 

 

 

Kántorjánosi, 2016. április 24.                                                                                                                                                           

 

dr. Péter Zoltán sk. polgármester