Meghívó 2015.11.10. ülésre

Száma: 53-26/2015/KT.

 

M  E  G  H  Í  V  Ó

 

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2015. november 10-én (kedd) 10.00 órára  összehívom.

 

Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme.

                   4335 Kántorjánosi, Kossuth u 14.

 

 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT

 

 1.)  Előterjesztés a szociális célú tűzifa támogatás igénylésének szabályairól

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

2.) Előterjesztés a közneveléssel kapcsolatos körzethatárok megállapításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

3.) Előterjesztés a vásárosnaményi 0308/2. hrsz-ú alatt felvett, 8972 m2 alapterületű, kivett telephely megjelölésű ingatlanban lévő önkormányzati tulajdonrész elbirtoklás útján történő megszerzéséről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

4.) Előterjesztés a családsegítés és a gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának és szervezeti kereteinek felülvizsgálatáról és annak további működtetéséről

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

5.) Előterjesztés a Kántorjánosi 784/3. hrsz-ú, és a 785. hrsz-ú belterületi ingatlanok megvásárlásáról

(szóbeli előterjesztés alapján)

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

 

 

Kántorjánosi, 2015. november 03.                                                                                                                                                                 

 

dr. Péter Zoltán sk. polgármester