Külterületi utak kialakítása

Kedvezményezett neve: KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás neve, kódszáma: Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívás

A projekt címe, azonosító száma: 

A szerződött támogatási összege: 107,56 millió Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 95 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.02.29.