KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázatrólKántorjánosi Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-2016 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” tárgyú pályázati kiírásra Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az ASP rendszerhez történő kötelező csatlakozásról és a csatlakozással járó lehetőségről szóló 52/2016. (IX.15.) önkormányzati határozata alapján. A pályázat elbírálását követően az Önkormányzat 6 millió Ft vissza nem térítendő Támogatásban részesült.


Pályázatunk címe: „Kántorjánosi Község Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása”, kódszáma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00050.


Támogató szervezet: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség.
A Projekt megvalósításának kezdete: 2016.10.01.

A Projekt befejezésének határideje: 2018.06.30.A pályázat benyújtására azért került sor, mert a Mötv.114.§. (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzatnak – egyes kötelező feladatinak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kellett a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez, melyhez a Miniszterelnökség támogatást nyújtott.

Kántorjánosi Község Önkormányzata 2017.01.01-től csatlakozott az ASP rendszerhez a gazdálkodási és az önkormányzati adó szakrendszerrel, majd 2018.01.01. napjától az ingatlanvagyon kataszterrel, az iratkezelő, ipar-kereskedelem, valamint a hagyaték szakrendszerrel csatlakozott.
A pályázatból megvalósult a szakrendszerek adatmigrálása, adattisztítása, valamint az új ASP program tesztelése és élesítése.

Az ASP program használatát 7 fő köztisztviselő képzéseken való részvétellel sajátította el.
A pályázat megvalósítása során 6 db számítógépet vásároltunk Windows 10 és office 2016 programokkal, 6 db 21,5” monitort, 1 db laptopot, 7 db kártyaleolvasót, 1 db multifunkciós nyomtatót, 4 db szünetmentes tápegységet és 1 db Rack szekrényt. A pályázati keretből aktualizáltuk a Gazdálkodási Szabályzatot, Informatikai Biztonsági Szabályzatot és az Iratkezelési Szabályzatot a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.08.29.