Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó

M  E  G  H  Í  V  Ó

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2018. február 27-én (csütörtök) 14.00 órára  összehívom.

 

Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme,

4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT

 

1)     Előterjesztés a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről szóló 5/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

2)     Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás Társulási Megállapodása módosításának elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

 

 

ZÁRT ÜLÉS:

3)     Előterjesztés a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztásáról

Előterjesztő: Makó Beáta jegyző

 

 

4)     Előterjesztés a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Megyei Elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

Kántorjánosi, 2018. február 21.                                                                                                                                                          

 

dr. Péter Zoltán    polgármester