Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó

M  E  G  H  Í  V  Ó

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2019. augusztus 15-én (csütörtök) 13.00 órára  összehívom.

 

Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme,

4335 Kántorjánosi, Kossuth Lajos utca 14.

 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT

 

1)      Előterjesztés a 2019. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

2)     Előterjesztés közétkeztetési feladatok ellátására kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

3)     Előterjesztés az SSB Megyei Terület- és Gazdaságfejlesztési Holding Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létrehozásáról, továbbá a társaság törzstőkéjének felemeléséről apport útján, illetve újabb tőkeemelésről pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

4)     Előterjesztés a Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás 2018. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

5)     Előterjesztés a kántorjánosi 588. hrsz-ú, természetben 4335 Kántorjánosi, Radnóti Miklós utca 12. szám alatti ingatlan szociális  bérlakássá történő nyilvánításáról és annak bérbeadásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

6)     Előterjesztés a Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester