Képviselő-testületi ülésre szóló meghívó

Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2017. április 06-án (csütörtök) 10.00 órára  összehívom.

 

Az ülés helye: Az önkormányzat tanácskozó terme.

                   4335 Kántorjánosi, Kossuth u 14.

 

 

N A P I R E N D I  JAVASLAT

 

1)     Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

2)     Előterjesztés a Kántorjánosi Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2015. (I.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

3)     Előterjesztés Kántorjánosi Csicsergő Óvoda Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

4)     Előterjesztés Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

5)     Előterjesztés a Kántorjánosi Csicsergő Óvoda óvodavezetői megbízására történő pályázat kiírásáról

            Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

6)     Előterjesztésa Kántorjánosi Római Katolikus Egyházközség 2017. évi támogatásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

7)     Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

            Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

8)     Előterjesztés Kántorjánosi Község Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű közbeszerzési szabályzatának elfogadásáról

            Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

9)     Előterjesztés az Első Szatmár Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetéséről, a megszüntető megállapodás ismételt elfogadásáról

            Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

10)  Előterjesztésa Kántorjánosi Csicsergő Óvoda 2018-2023-as továbbképzési programjának elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Péter Zoltán polgármester

 

Kántorjánosi, 2017. április 03.                                                                                                                                                           

dr. Péter Zoltán

                                                                                                 polgármester