I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  

 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

 

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal

4335 Kántorjánosi Kossuth L. u. 14. 

Tel: 44/550-017

Fax: 44/350-222            

E-mail: titkarsag@kantorjanosi.hu

Honlap: www.kantorjanosi.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: 44/550-017; 44/350-222

 

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek telefonos elérhetősége, elektronikus levélcíme:

www.kantorjanosi.hu

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

megtekinthetőek a honlap”KÖZÉRDEKŰ ADATOK” fül belépése után a

„1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
- A szervezeti struktúra
” c. menü pontjában. (FELTÖLTÉS ALATT)

 

 

- Szervezeti struktúra ábra      

 - Szervezeti struktúra                         

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

dr. Péter Zoltán - Polgármester

Elérhetősége: Polgármesteri Hivatal Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14.

Tel: 44/550-017

Fax: 44/350-222

E-mail: polgármester@kantorjanosi.hu

Fogadónap: minden héten, hétfőn, szerdán 9.00 – 12.00 óráig

 

 

Hakucsák Miklós – Alpolgármester

Elérhetősége: Polgármesteri Hivatal Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14.

Tel: 44/550-017

Fax:  44/350-222

E-mail:titkarsag@kantorjánosi.hu

 

Makó Beáta– Jegyző

Elérhetősége: Polgármesteri Hivatal Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14.

Tel.: 44/550-017

Fax: 44/350-222

E-mail: jegyzo@kantorjanosi.hu

Fogadónap: minden héten, szerdán 9.00-11.00 óráig

 

  

 1. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

KÁNTORJÁNOSI POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZERVEZETI EGYSÉGEK ÜGYINTÉZŐI NEVE, ELÉRHETŐSÉGE

  

Kerecsenyné Görög Erika (Gazdasági vezető, gazdasági ügyintéző)

Elérhetősége: Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14.

Tel.: 44/550-017

Fax: 44/350-222

E-mail: penzugy@kantorjanosi.hu

 

Mányi Györgyné (Pénzügyi ügyintéző, pénztáros)

Elérhetősége: Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14.

Tel.: 44/550-017

Fax: 44/350-222

E-mail: penztar@kantorjanosi.hu

 

Huszti Csaba Alfrédné (Szociális és gyámügyi ügyintéző, Anyakönyv vezető)

Elérhetősége: Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14

Tel.:44/550-017

Fax: 44/350-222

E-mail: igazgatas@kantorjanosi.hu

 

 

Bajnai Ádám Pál (Település fejlesztési és gazdálkodási ügyintéző)

Elérhetősége: Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14

Tel: 44/550-017

 Fax: 44/350-222

E-mail: bajnaiadam@gmail.com

 

Szűcsné Tóth Tímea (Titkársági, hagyatéki ügyintéző)

Elérhetősége: Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14

Tel.: 44/550-017

Fax.: 44/350-222

E-mail: titkarsag@kantorjanosi.hu

 

Kovács Sarolta (adóügyi, szabálysértési, népesség nyílvántartói ügyintéző)

Elérhetősége: Kántorjánosi, Kossuth L. u. 14

Tel.: 44/550-017

Fax: 44/350-222

E-mail: ado@kantorjanosi.hu

 

 

Belső szervezeti egységek általános szabály szerint:

hétfő:  8.00-16.00
kedd:  nincs ügyfélfogadás
szerda:  8.00-16.00
csütörtökön:. nincs ügyfélfogadás
péntek: 8.00-12.30

 

 

 

 1. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény értelmében a testület létszáma:

5. §        (1) A 10 000-nél több lakosú településen és a fővárosi kerületben a képviselők vegyes választási rendszerben - egyéni választókerületben és kompenzációs listán - jutnak mandátumhoz.

(2) Az egyéni választókerületek és a kompenzációs listás mandátumok száma:

a) 25 000 lakosig 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum

 

Képviselő-testületi tagok névsora 2015-2016

                        Dr. Péter Zoltán 
                        Független

Hakucsák Miklós

Független

  

Rézműves Aladár
Független

 

Rostás Gusztáv
Független

 

Rácz Istvánné
Független

 

Laskai Gáborné
Független

 

Szepesi Gábor
Független

  

 

Külső szakértők, (nem képviselő tagok):

-        Pénzügyi Bizottság: Opre Miklós                                                                         

 

-        Ügyrendi  Bizottság: Száva Erika                                                                             

 

A Képviselő-testület Archívuma, valamint a Kisebbségi Önkormányzatok megtekinthetőek a honlap”ÖNKORMÁNYZAT” fül kiválasztása után a bal oldalon található panel „Képviselő-testület” c. menüpontjába .

A „Bizottság” c. menüpontban is tájékozódhatnak a Bizottságok összetételéről.

                                         

  

 1. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

 

Kántorjánosi Község Önkormányzat irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő közfeladatot ellátó szervek, továbbá a többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek

Intézmény név

Cím

Név

Telefon   

Fax       

 Kántorjánosi Csicsergő Óvoda

 

4335 Kántorjánosi, Arany János út 38.

Intézményvezető:
Rácz Istvánné

06-44/350-105

06-44/350-105

Kántorjánosi Gyermekjólétio és Szociális Intézmény

4335 Kántorjánosi, Arany J. u. 22

Intézményvezető:
Kézi Gyuláné

06-44/610-592

06-44/610-592

 

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

 

Kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok:

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

 

                                                

Kántorjánosi Községért közalapítvány

4335. Kántorjánosi Kossuth L. u. 14

.

 

 

 

Az Alapító Okiratok megtekinthetőek a honlap”KÖZÉRDEKŰ ADATOK” fül belépése után a

„1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.4. Közalapítványok
Önkormányzat által alapított közalapítványok
” c. menü pontjában.

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

 

 

 1.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

 

 

 1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei KORMÁNYHIVATAL

Címe: 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Levelezési címe: 4401 Nyíregyháza 1. Pf.: 199
Tel.: (+36) 42/599-300
Fax: (+36) 42/599-309
E-mail: http://szszbmkh.hu ; hivatal@szszbmkh.hu

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság
Cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai u. 2.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 86.
Tel.: (+36) 42/523-800
Fax: (+36) 42/410-039;
E-mail: birosag@nyhaza.birosag.hu, birosag@szabolcs.birosag.hu
www.szszbmegyeibirosag.hu 

 

Mátészalka Városi Ügyészség
Cím: 4700 Mátészalka, József A. u. 1.
Postacím: 4701 Mátészalka, Pf.: 14.
Tel.: (+36) 44/310-680
T./Fax: (+36) 44/310-680

 

Állami Számvevőszék
Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf.: 54
Tel.: (+36) 1/484-9100
Fax: (+36) 1/484-9200
E-mail:szamvevoszek@asz.hu
Honlap: www.asz.hu

 

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága
Cím: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1535 Budapest, Pf.:773
Tel.: (+36) 1/488-3100
Fax: (+36) 1/212-1170,
www.mkab.hu

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1534 Budapest Pf.: 834,
Tel.: (+36) 1/391-1400, Fax:+361/391-1410
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

Cím: 1051 Budapest, Nádor u. 22.

Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.

Tel.: (061)475-7100, Fax.: (06-1)269-1615

E-mail: panasz@ajbh.hu

Honlap: http://www.ajbh.hu