Helyi rendeletek 2013

 • 1/2013.(I.14.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifajuttatásról szóló 11/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 2/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2011. (XII.1.) önkormányati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 1/2015. (I.28.) önk. rendelet)
 • 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
  • 4.melléklet a 3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelethez
 • 4/2013. (II.20.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2015. (II.27.) önk. rendelet)
 • 5/2013.(II.20.) rendelet Kántorjánosi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása módosításáról
 • 6/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről
 • 7/2013.(III.19.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartásáról, a környezet megóvásáról a vízhasználat rendjéről szóló 6/2011. (IV.1.) önkormányzati rendelet települési szilárd hulladék közszolgáltatási díjára vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről
 • 8/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól
 • 9/2013. (V.10.) önkormányzata rendelete a 2012. évi költségvetés végrehajtására
 • 10/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzmaradvány összegének megállapítására, a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 11/2013. (V.10.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 • 12/2013. (V.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 13/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról 
 • 14/2015. (VIII.30.) önkormányzati rendelet a 2013. évi költségvetésről szóló 6/2013. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 • 15/2013. (XI.7.) önkormányzata rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 4/2016. (IV.28.) önk. RENDELET)
 • 16/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 8/2016. (XI.18.) önk. RENDELET)
 • 17/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 2/2012. (II.22.) önkormányzatai rendelet módosítására
 • 18/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2008. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 19/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és az egyes helyi szociális ellátásokról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE AZ 5/2015. (II.27.) önk. rendelet)
 • 20/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet a gyermekvédelmi helyi szabályairól
 • 21/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről szóló 15/2008. (VI.30.) önkormányzata rendelet módosításáról