Helyi rendeletek 2012

 • 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
 • 2/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól
 • 3/2012. (
 • 4/2012. (III.28.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetésről szóló 5/2011. (III.11.) számú rendelet módosításáról
 • 5/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátás körzeteiről (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZTE A 13/2016. (XI.30.) önk. RENDELET)
 • 6/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet a 2011. évi költségvetés végrehajtására
 • 7/2012. (V.2.) önkormányzati rendelet a 2011. évi pénzmaradvány összegének megállapítására, a 2012. évi költségvetésről szóló 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 8/2012. (VII.4.) rendelet a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítására
 • 9/2012. (IX.7.) rendelet a Kántorjánosi Község Önkormányat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására
 • 10/2012. (XI.6.) önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE)
 • 11/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifajuttatásról
 • 12/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelet a köztisztaság fenntartása, a környezet megóvása, a vízhasználat rendjéről szóló 6/2011. (IV.01.) rendelet módosításáról
 • 13/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról (HATÁLYON KÍVÜL HELYEZVE)