Helyi rendeletek 2006.

Kántorjánosi Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról szóló 13/2006. (VIII.01.) önkormányzati rendelet

- Kántorjánosi Külterület szabályozási terv

- Kántorjánosi Belterület szabályozási terv 

- Helyi Építési Szabályzat 

- Településszerkezeti terv 

- Településszerkezeti terv leírás