BURSA HUNGARICA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

 Tájékoztatjuk Kántorjánosi település lakosságát, hogy Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő Testülete 2015. szeptember 21-én megtartott képviselő testületi ülésén a 69/2015. (IX.21.) önkormányzati határozatában döntött arról, hogy ismételten csatlakozzunk a BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJ RENDSZERHEZ.

 

Az ösztöndíjra pályázni kívánó tanulók pályázatukat a 2015. évi pályázati kiírásnak megfelelően elektronikusan kitöltött és kinyomtatott adatlappal tudják benyújtani a Kántorjánosi Polgármesteri Hivatalba 2015. november 09. napjáig.

A pályázati kiírás tartalma mind az „A”, mind a „B” típusú pályázatra vonatkozóan elolvasható az EPER-BURSA honlapján. (http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/ )

 

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. november 09.

 

A kitöltés után kinyomtatott és aláírt pályázati adatlaphoz csatolni szükséges:

- a szociális és jövedelmi viszonyokat igazoló jövedelemigazolásokat, (pl. nettó kereseti ig.,nyugdijas jöv. iagzolás, ápolási dijról vagy rend.szoc. segélyről határozat stb.)

- lakcímkártya másolatát

- valamint a hallgatói jogviszony fennállását igazoló tanulói igazolást.

  

Kántorjánosi, 2015. október 02.  

 

                                                      dr. Péter Zoltán

                                                       polgármester