Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatásában részesült Kántorjánosi

 1. Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása 2015.

 

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II. 10. pontja szerinti az adósságkonszolidációban nem részesült Önkormányzatok fejlesztési támogatását célzó pályázati kiírás keretei között Önkormányzatunk 43.556.637 Ft támogatást nyert.

A támogatási intenzitás 100 %-os. Így önerő biztosítása nélkül tudjuk az alábbi céljainkat megvalósítani jelen pályázat keretei között:

 1. cél a település belterületén lévő alábbi útszakaszok felújítása:
  1. István utca
  2. Madách Imre utca
  3. Jókai Mór utca
  4. Dózsa György utca
  5. cél (ravatalozó épületének felújítása) keretében:
   1. előtető építés
   2. nyílászárók cseréi
   3. külső, belső festés
   4. oldalsó ajtó nyitás (hűtőkamrán)
   5. új hűtő berendezés beszerzése
   6. hangosító/erősítő berendezés beszerzése
   7. cél (településrendezési terv készítés)
    1. Hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő településrendezési terv készítése

 

 

Az elnyert támogatásból 4 útszakasz (István utca, Madách Imre utca, Jókai Mór utca, Dózsa György utca) aszfaltburkolattal történő ellátását, a Ravatalozó épületének átalakítását (előtető építése, nyílászárók cseréi, külső-belső festés, hűtőberendezés cseréjét, oldalsó ajtó nyitást, valamint hangosító berendezés beszerzését, illetve településrendezési terv készítését valósítottuk meg.

 

A ravatalozó épületének átalakítása vonatkozásában jogerős építési engedéllyel rendelkezünk.

A kivitelezési munkálatokat 2016-ban elvégeztük, az útszakaszok, illetve a felújított ravatalozó átadásra kerültek.

A településrendezési koncepció vonatkozásában az egyeztető szakaszban tartunk, települési főépítész kiválasztása megtörtént, a szakhatóságok megkeresése megtörtént, a szakhatóságok válaszai részben visszaérkeztek.

A támogatás felhasználásnak végső határideje: 2018.12.31.

A pénzügyi elszámolás határideje: 2019.01.31.

Az ügyben keletkezett képviselő-testületi határozatok:

- Arculati Kézikönyv elkészítésére érkezett pályázatok elbírálásáról